Wijzer over Afdeling klinische immunologie en reumatologie

Sarcoïdose is een van de speerpunten van het AMC en patiënten worden bij ons vaak in een multidisciplinair team behandeld. Patiënten kunnen worden verwezen door andere specialisten zoals de neuroloog, oogarts, internist of huisarts voor nadere diagnostiek of behandeladvies. Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek, maar ook tijdens opnames. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling reumatologie

Word wijzer. Doe de quiz

Afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie

In het AMC op de polikliniek van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie zien wij veel sarcoïdose patiënten met betrokkenheid van de gewrichten of andere orgaansystemen. Bij uw polikliniekbezoek proberen wij na te gaan wat er precies aan de hand is en kunnen wij adviezen geven met betrekking tot de behandeling. Het AMC is een universitair medisch centrum. Het kan voorkomen dat een coassistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren kunnen assistenten het vak goed leren. Zij staan onder supervisie van een ervaren medicus, die zo nodig delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Bij controle afspraken wordt u vaak teruggezien door de arts-assistent, uiteraard tevens onder supervisie. U kunt de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie vinden in het poliklinieken gebouw op Q2. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek klinische immunologie en reumatologie

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met (long)sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor patiënten met ernstige uitingen van deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een polikliniek voor mensen met sarcoïdose, waarin verschillende specialisten samenwerken. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over de afdeling longgeneeskunde, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Gewrichten   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum