Wijzer over Afdeling dermatologie

Sarcoïdose is een complexe ziekte en zowel de diagnose als de behandeling is vaak ingewikkeld. Sarcoïdose is één van de speerpunten van het AMC. Patiënten worden in het AMC vaak in een multidisciplinair team behandeld. Patiënten kunnen worden verwezen door andere specialisten zoals de dermatoloog, internist, neuroloog, oogarts of huisarts voor nadere diagnostiek en/of behandeladvies. Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek, maar ook tijdens opnames. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling dermatologie

Word wijzer. Doe de quiz

Polikliniek dermatologie

In het AMC op de polikliniek van de dermatologie zien wij veel patiënten met betrokkenheid van de huid bij sarcoïdose. Bij uw polikliniekbezoek proberen wij na te gaan wat er precies aan de hand is en kunnen wij adviezen geven met betrekking tot de behandeling. Het AMC is een universitair medisch centrum. U wordt allereerst onderzocht door een coassistent (arts in opleiding) en een arts-assistent (specialist in opleiding). Door mee te kijken en te luisteren kunnen assistenten het vak goed leren. Zij staan onder supervisie van een ervaren medicus, die delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Bij controle afspraken wordt u vaak teruggezien door de arts-assistent, uiteraard tevens onder supervisie. U kunt de polikliniek dermatologie vinden in het poliklinieken gebouw op A0. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek dermatologie


Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patienten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een polikliniek voor mensen met sarcoïdose. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over betrokkenheid van de huid bij sarcoidose, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Huid   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum