Wijzer over Afdeling longgeneeskunde

Sarcoïdose is een complexe ziekte en zowel het stellen van de diagnose als het vinden van de juiste behandeling kunnen moeilijk zijn. Sarcoïdose is een van de speerpunten van het AMC en patiënten worden bij ons vaak in een multidisciplinair team behandeld. Patiënten kunnen worden verwezen door andere specialisten zoals de neuroloog, oogarts of internist of huisarts voor nadere diagnostiek of behandeladvies. Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek, maar ook tijdens opnames. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling longgeneeskunde

Word wijzer. Doe de quiz

Polikliniek longgeneeskunde

In het AMC op de polikliniek van de longgeneeskunde zien wij veel patiënten met longbetrokkenheid bij sarcoïdose. Bij uw polikliniekbezoek proberen wij na te gaan wat er precies aan de hand is en kunnen wij adviezen geven met betrekking tot de behandeling. Het AMC is een universitair medisch centrum. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren kunnen assistenten het vak goed leren. Zij staan onder supervisie van een ervaren medicus, die zo nodig delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Veelal betreft dit dr. R. E. Jonkers, wie veel ervaring heeft met het diagnostisch traject en de behandeling van patiënten met sarcoïdose. U kunt de polikliniek longgeneeskunde vinden in het poliklinieken gebouw op Q2. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek longgeneeskunde

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Opnames op de afdeling longgeneeskunde

Het kan voorkomen dat u moet worden opgenomen in het AMC. Zo'n opname kan enkele uren (dagopname) tot dagen duren. Zo kan het voorkomen dat u kortdurend wordt opgenomen om aanvullende onderzoeken te verrichten, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van weefsel, het zogenaamde biopt. Dit wordt in het diagnostisch proces van sarcoïdose vaak gedaan middels een ‘Endo Bronchial Ultra Sound’, oftewel EBUS. Het kan zijn dat uw longarts dit tijdens uw polibezoek voorstelt en hij of zij zal u hier dan uitgebreid over informeren. Ook kunt u worden opgenomen voor een behandeling via het infuus. Veelal gebeurt dit op de afdeling F5 dagbehandeling. Tijdens opnames wordt u meestal gezien door een arts-assistent. Ook kan het voorkomen dat een arts in opleiding (co-assistent) een anamnese afneemt of lichamelijk onderzoek verricht. Een opname vindt altijd plaats onder supervisie van de longarts. Deze ziet u niet altijd tijdens de opname.

Klik hier voor meer informatie over de afdeling F5 dagbehandeling


Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met (long)sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor patiënten met ernstige uitingen van deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een polikliniek voor mensen met sarcoïdose, waarin verschillende specialisten samenwerken. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over de afdeling longgeneeskunde, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Longen   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum