Wijzer over Afdeling cardiologie

Sarcoïdose is een complexe ziekte en zowel de diagnose als de behandeling is vaak ingewikkeld. Sarcoïdose is een van de speerpunten van het AMC en patiënten worden bij ons vaak in een multidisciplinair team behandeld. Patiënten kunnen worden verwezen door andere specialisten zoals de neuroloog, oogarts, internist of huisarts voor nadere diagnostiek of behandeladvies. Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek, maar ook tijdens opnames. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling cardiologie

Word wijzer. Doe de quiz

Polikliniek cardiologie

In het AMC op de polikliniek van de cardiologie zien wij veel patienten met betrokkenheid van het hart bij sarcoïdose. Bij uw polikliniekbezoek proberen wij na te gaan wat er precies aan de hand is en of er betrokkenheid van het hart is. Uiteraard proberen wij adviezen te geven met betrekking tot de behandeling. Soms zijn er vervolgonderzoeken nodig om het verder uit te zoeken. Bij een bezoek aan de cardioloog wordt er altijd een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Verder meten we uw bloeddruk. Dat gebeurt op de hartfunctieafdeling, een onderdeel van de polikliniek Cardiologie. Op die hartfunctieafdeling kunnen we ook inspanningstesten afnemen. Soms zijn er ook scans nodig van het hart. Denk hierbij aan een MRI-scan van het hart. 
Het AMC is een universitair medisch centrum. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren kunnen assistenten het vak goed leren. Zij staan onder supervisie van een ervaren medicus, die zo nodig delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Bij controle afspraken wordt u vaak teruggezien door de arts-assistent, uiteraard tevens onder supervisie. U kunt de polikliniek cardiologie vinden in het poliklinieken gebouw op C2. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek cardiologie

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patienten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over betrokkenheid van het hart bij sarcoidose, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Overige organen   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum