Wijzer over De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisch proces van neurosarcoidose

Om een patiënt te diagnosticeren met neurosarcoïdose koppelen we typische afwijkingen op de MRI van de hersenen en hersenvloeistof onderzoek aan het voorkomen van sarcoïdose in het lichaam. Dit kan worden gedaan met behulp van bijvoorbeeld een röntgenfoto van de long of een CT-scan van de long. Vervolgens kan de diagnose eventueel met behulp van een biopt worden bevestigd (het aantonen van granulomen in aangedaan weefsel). Veelal is de foto en CT-scan echter normaal. Dan kan worden gekozen voor een PET-CT scan. Dit is een nieuw onderzoek en de waarde hiervan is nog onbekend.

De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisc...

De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisch proces van neurosarcoidose

Wat voor type onderzoek is dit?

Dit onderzoeksproject richt zich op het verbeteren van de diagnostiek bij patiënten met neurosarcoïdose. Wij focussen ons hierbij op een nieuwe type scan: de 18F-FDG PET CT-scan. Zoals u inmiddels weet is de diagnose soms moeilijk. Om een patiënt te diagnosticeren met neurosarcoïdose koppelen we typische afwijkingen op de MRI van de hersenen en hersenvloeistof onderzoek aan het voorkomen van sarcoïdose in het lichaam. Dit kan worden gedaan met behulp van bijvoorbeeld een röntgenfoto van de long of een CT-scan van de long. Vervolgens kan de diagnose eventueel met behulp van een biopt worden bevestigd (het aantonen van granulomen in aangedaan weefsel). Veelal is de foto en CT-scan echter normaal. Dan kan worden gekozen voor een PET-CT scan. Dit is een nieuw onderzoek en de waarde hiervan in patiënten met neurosarcoïdose is nog onbekend.

Wat verwachten wij van u?

Dit is een zogenaamd retrospectief statusonderzoek. Wij verzamelen geanonimiseerd alle patienten die werden verdacht van neurosarcoidose en een FDG PET CT scan hebben ondergaan in het kader van het normale diagnostische traject. Er worden dus niet extra FDG PET CT-scans verricht in het kader van dit onderzoek. Omdat alle gegevens anoniem worden verzameld hoeft u geen toestemming te geven. We verwachten dan ook niks van u.

Brengt het onderzoek risico’s met zich mee?

Voor dit onderzoek verwachten wij niks van u. Het brengt dan ook geen risico's met zich mee. Er hoeft niet specifiek voor dit onderzoek een extra scan te worden verricht.