Wijzer over Retrospectieve studie naar de werking van Infliximab in neurosarcoïdose

Infliximab, of Remsima zoals de merknaam is, is een modern medicijn dat wordt gebruikt bij patiënten met neurosarcoïdose als alle andere medicijnen niet werken. Ondanks dat wij goede ervaringen hebben met dit medicijn is dit nog niet uitgebreid onderzocht bij patiënten met neurosarcoïdose. Samen met collega's uit het Erasmus Medisch Centrum beschrijven wij de werking van dit medicijn bij neurosarcoïdose.

Retrospectieve studie naar de werking van Infli...

Retrospectieve studie naar de werking van Infliximab in neurosarcoïdose

Wat voor type onderzoek is dit?

Dit onderzoeksproject richt zich op de werking van het medicijn 'Infliximab', of 'Remsima' zoals de merknaam is, bij patienten met neurosarcoïdose. Dit is een nieuw medicijn dat wordt gebruikt bij patienten met neurosarcoidose als alle andere medicijnen onvoldoende helpen. Ondanks dat wij goed ervaringen met dit medicijn hebben is de werking ervan bij patienten met neurosarcoïdose onvoldoende onderzocht. Dit is essentieel om onze patienten die dit medicijn gaan gebruiken goed en uitgebreid te kunnen informeren. Daarom werken wij samen met onze collega's uit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam om anoniem de patienten te beschrijven die dit middel krijgen. We kijken naar de klinische verschijnselen, het aanvullend onderzoek, medicatiegebruik voorafgaand aan de Infliximab en natuurlijk de uitkomst en het beloop. 

Wat verwachten wij van u?

Dit onderzoek is een zogenaamd retrospectief status ondezoek. Wij beschrijven de patienten die infliximab krijgen anoniem, waarbij de gegevens niet te herleiden zijn tot onze patienten. In onze wet is vastgelegd dat dit mag worden gedaan om het wetenschappelijk onderzoek verder te helpen, mede gezien het feit dat het belangrijk is om dit soort medicijnen te beschrijven. Daarom hoeft u als patient of vertegenwoordiger geen toestemming te geven. Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten van het onderzoek, hou dan deze site in de gaten. Hierop zal het onderzoek in de toekomst verschijnen. 

Brengt het onderzoek risico’s met zich mee?

Aan dit onderzoek zijn geen extra risico's verbonden, mede doordat er geen extra handelingen worden uitgevoerd voor dit onderzoek. We bekijken de reguliere zorg die wij aan al onze patienten verlenen.