Wijzer over Spijtliquor onderzoek

Bij de diagnostisch proces van neurosarcoïdose mist een goede bepaling die kan voorspellen of iemand wel of niet neurosarcoïdose heeft. Een aantal zaken kan wel een richting aanwijzen. Wat wij met dit onderzoek bekijken is of er in het hersenvloeistof (of liquor) stofjes gevonden kunnen worden die kunnen bijdrage aan een snellere diagnose.

Spijtliquor onderzoek

Wat voor type onderzoek is dit?

Dit onderzoeksproject richt zich op het verbeteren van de diagnostiek bij patiënten met neurosarcoïdose. Zoals u inmiddels weet is de diagnose moeilijk. Zowel klinische gegevens als aanvullend onderzoek in de vorm van MRI's kunnen vaak bij meerderen ziektes passen. Om de diagnose met zekerheid te stellen dient soms onderzoek naar weefsel plaats te vinden om de granulomen onder de microscoop aan te tonen, maar dit is in sommige gevallen gevaarlijk. Onderzoek van het hersenvloeistof kan erg waardevol zijn, maar ook hierin hebben we vooralsnog geen stofjes die we kunnen bepalen die de diagnose bevestigen. Wij willen een aantal stofjes, of biomarkers, in hersenvloeistof van onder andere neurosarcoïdose patiënten bepalen om te kijken of dit ons kan helpen bij het stellen van de diagnose.

Wat verwachten wij van u?

Voor dit onderzoek gebruiken wij hersenvloeistof dat over is van de ruggenprik die in het normale diagnostische proces heeft plaatsgevonden. Er hoeft dus geen ruggenprik worden gedaan specifiek voor dit onderzoek. Vaak nemen wij bij een ruggenprik extra hersenvloeistof af, zodat wij niet opnieuw een ruggenprik hoeven te herhalen als wij aanvullende bepalingen willen doen. In veel gevallen hoeven wij echter geen aanvullende bepalingen te doen. Dit hersenvloeistof (hersenvloeistof dat over is, oftewel spijtliquor) gebruiken wij voor het onderzoek. Dit koppelen we aan de verschillende diagnoses die zijn gesteld. Dit doen wij volledig geanonimiseerd vanuit statusonderzoek. U hoeft hier dus geen toestemming voor te geven.

Brengt het onderzoek risico’s met zich mee?

Voor dit onderzoek verwachten wij niks van u. Het brengt dan ook geen risico's met zich mee. Er hoeft niet specifiek voor dit onderzoek een ruggenprik worden gedaan.