Wijzer over Afdeling neurologie

Sinds de zomer van 2015 hebben wij een verwijzingscentrum opgericht voor patienten met neurosarcoidose. Het diagnostisch en behandel traject kunnen verwarrend zijn. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek, maar ook tijdens opnames. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling neurologie

Word wijzer. Doe de quiz

Polikliniek neurologie

In het AMC op de polikliniek van de neurologie is er een speciale polikliniek voor patiënten die worden verdacht van of behandeld voor neurologische verschijnselen bij sarcoïdose, de neurosarcoïdose poli. Op de neurosarcoïdose poli wordt u meestal eerst gezien door Drs. Fritz. Dit is een arts-assistent die zich bezighoudt met neurosarcoïdose, zowel de patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Het kan voorkomen dat u daarvoor eerst wordt gezien door een arts in opleiding (coassistent), waarna deze zijn bevindingen bespreekt met de arts-assistent, die daarna ook een volledig neurologisch onderzoek bij u zal doen. De arts-assistent of Drs. Fritz wordt gesuperviseerd door Prof. Dr. Diederik van de Beek of Dr. Matthijs Brouwer, die zo nodig delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Bij controle afspraken wordt u vaak teruggezien door Drs. Fritz, uiteraard tevens onder supervisie. U kunt de polikliniek neurologie vinden in het poliklinieken gebouw op A2. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek neurologie

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Opnames op de afdeling neurologie

Het kan voorkomen dat u moet worden opgenomen in het AMC. Zo kan het voorkomen dat u wordt opgenomen om aanvullende onderzoeken te verrichten of bijvoorbeeld voor een behandeling via het infuus. Veelal gebeurt dit op de afdeling Oogheelkunde en KNO op H5 Noord of op de afdeling neurologie op H6. Tijdens opnames wordt u meestal gezien door Drs. Fritz, maar het kan voorkomen dat u door andere arts-assistenten wordt gezien. Ook kan het voorkomen dat een arts in opleiding (coassistent) een anamnese afneemt of lichamelijk onderzoek verricht. Een opname vindt altijd plaats onder supervisie van de neuroloog. Deze ziet u niet altijd tijdens de opname.

Klik hier voor een plattegrond van de afdeling H5 Noord - Oogheelkunde en KNO


Verwijzingcentrum neurosarcoïdose AMC

Sinds de zomer van 2015 hebben wij een verwijzingscentrum opgericht voor patienten met neurosarcoïdose. De zorg voor mensen met neurosarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor patiënten met neurosarcoïdose verbeteren. Onderdeel hiervan is een specifieke polikliniek voor mensen met neurosarcoïdose. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over de afdeling neurologie, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Neurosarcoïdose   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum