Wijzer over Huidsarcoïdose Dermatologie

Bij de dermatologie in het AMC hebben wij veel ervaring met de betrokkenheid van de huid bij systeemziektes, waaronder sarcoidose. Hierbij werken wij samen met de overige specialisten die betrokken zijn bij de zorg van deze patientengroep. De betrokken dematologen zijn Dr. M.V. Starink en Prof. dr. M.A. de Rie. Er is een keer per week op vrijdag een multidisciplinair overleg met het sarcoïdose behandelteam op de KIR bespreking in het AMC, waar de dermatologie tevens onderdeel van is.

Dermatologie

Word (ver)wijzer!

Huidsarcoïdose AMC

De huid is een van de meest betrokken orgaansystemen bij sarcoïdose. Daarnaast is de huid een goed bereikbare locatie voor eventuele biopsie. 

Hieronder vindt u informatie over hoe u als zorgverlener kan verwijzen, over het onderzoek dat wij verrichten en de protocollen die wij hanteren in het AMC.

 

 


Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een centraal verwijzingspunt voor mensen met sarcoïdose of die daarvan worden verdacht. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u patiënten naar ons kunt verwijzen, wie wij zijn en wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht.

Word (ver)wijzer!   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek