Wijzer over Longsarcoïdose Longgeneeskunde

Als longartsen hebben wij een rijke historie omtrent zowel de zorg van patienten met sarcoïdose, als wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose. Hierbij werken wij samen met de overige specialisten die betrokken zijn bij de zorg van deze patiëntengroep. Wij hebben als afdeling bijgedragen aan de kennis omtrent nieuwe diagnostische technieken, meest recentelijk de 'endo bronchial ultra sound' (EBUS). Betrokken longartsen zijn prof dr. Jouke Annema en dr. René Jonkers. Er is een keer per week op vrijdag een multidisciplinair overleg met het sarcoïdose behandelteam op de KIR bespreking in het AMC.

Longgeneeskunde

Word (ver)wijzer!

Longsarcoïdose AMC

De longen zijn het meest betrokken bij de ziekte, derhalve hebben wij veel ervaring met de behandeling van patiënten met sarcoïdose. Middels EBUS kan de diagnose vaak snel en met zekerheid worden bevestigd en wij zijn bezig met het onderzoeken van nieuwe methoden om het diagnostisch proces te vergemakkelijken. Hieronder vindt u informatie over hoe u als zorgverlener kan verwijzen, over het onderzoek dat wij verrichten en de protocollen die wij hanteren in het AMC.

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een centraal verwijzingspunt voor mensen met sarcoïdose of die daarvan worden verdacht. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u patiënten naar ons kunt verwijzen, wie wij zijn en wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht.

Word (ver)wijzer!   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek