Wijzer over Neurosarcoïdose AMC Neurologie

Sinds de zomer van 2015 zijn wij een tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met neurosarcoïdose. Hierbij werken wij samen met het sarcoïdose centrum van het Erasmus MC. Supervisie omtrent de zorg van neurosarcoïdose patienten wordt verleend door de neurologen Prof. Dr. Diederik van de Beek en Dr. Matthijs Brouwer. Nieuwe patiënten worden elke donderdag gezien op de Neurosarcoïdose poli in het AMC door Drs. Daan Fritz, arts-onderzoeker neurosarcoïdose. Ook is er een keer per maand een multidisciplinair overleg met het sarcoïdose behandelteam van het Erasmus MC door middel van een videoconferentie en is er elke vrijdag een multidisciplinair overleg in het AMC (KIR bespreking).

Neurologie

Word (ver)wijzer!

Neurosarcoïdose AMC

Neurosarcoïdose AMC is onderdeel van de onderzoeksgroep ‘Neuroinfecties AMC’. Bij Neuroinfecties Amsterdam zijn artsen en onderzoekers werkzaam die zich bezig houden met de epidemiologie, pathogenese, diagnostiek en behandeling van neurologische infecties, infecties bij neurologische aandoeningen en neuroinflammatoire aandoeningen. Hieronder vindt u informatie over hoe u als zorgverlener kan verwijzen, over het onderzoek dat wij verrichten en de protocollen die wij hanteren in het AMC.

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

 

Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patienten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een centraal verwijzingspunt voor mensen met sarcoïdose of die daarvan worden verdacht. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u patienten naar ons kunt verwijzen, wie wij zijn en wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht.

Word (ver)wijzer!   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek