Wijzer over Word (ver)wijzer!

Sarcoïdose is een complexe ziekte en zowel de diagnose als de behandeling is vaak moeizaam. Daarom is sarcoïdose is één van de speerpunten van de afdelingen longgeneeskunde, reumatologie en neurologie in het AMC, zowel de patiëntenzorg als het onderzoek. In het AMC is er een nauwe multidisciplinaire samenwerking. Dit betekent dat er een speciale polikliniek is voor deze patiëntengroep; zoals bijvoorbeeld de neurosarcoïdose poli. Patiënten kunnen worden verwezen door hun eigen medisch specialist of huisarts voor nadere diagnostiek of behandeladvies.

 

Word (ver)wijzer!

Poliklinische verwijzingen

Voor poliklinische verwijzingen ontvangen wij graag een afschrift van medische correspondentie van alle betrokken specialismen, eerder verricht laboratoriumonderzoek, een CD-rom met beeldvormend onderzoek en uitslagen van overig aanvullend onderzoek voorafgaand aan het polikliniekbezoek. Richt uw verwijzing aan het specialisme dat gaat over het orgaan dat het ernstigst is aangedaan. Voor eventuele vragen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Alle reguliere verwijzingen vinden plaats via ZorgDomein. Bent u nog niet aangemeld kunt u zich hier aanmelden. Voor specialistische verwijzingen dient de verwijzend medisch specialist een verwijsbrief te schrijven en te sturen aan de polikliniek van het desbetreffende specialisme. Heeft u hier vragen over of vraagt u zich af of u een patient naar ons moet verwijzen dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. 

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Klinische verwijzingen

Voor vragen over klinische patiënten met de verdenking op sarcoïdose kunt u tevens contact met ons opnemen. Indien overplaatsing naar het AMC nodig lijkt te zijn proberen we dit op zo kort mogelijke termijn te regelen. Als medische correspondentie, uitslagen van laboratoriumonderzoek, CD-rom met beeldvormend onderzoek en uitslagen van overig aanvullend onderzoek snel in ons bezit zijn versneld dit het proces. Wij zullen dan onderling overleggen naar welk specialisme de patient het best kan worden overgeplaatst in het AMC. Voor overleg over klinische verwijzingen kunt u het best bellen met een van de specialisten verbonden aan het verwijzingscentrum of via de contactgegevens in de onderstaande link. Een alternatief is het invullen van onderstaand contactformulier met daarin duidelijk vernoemd uw specialisme en het specialisme waarvoor u een vraag heeft.

Klik hier voor meer informatie over contactgegevens in het AMC per specialisme


Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patienten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een centraal verwijzingspunt voor mensen met sarcoïdose of die daarvan worden verdacht. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over wie wij zijn en wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht.

Wie zijn wij?   Wetenschappelijk onderzoek