Wijzer over De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisch traject van neurosarcoïdose

18F-FDG PET CT kan worden gebruikt voor het visualiseren van locaties met inflammatie in het lichaam. Vervolgens kan op basis van deze locaties de optimale plek voor een biopsie worden bepaald. Echter de precieze waarde van dit type scan in het diagnostische proces van patiënten die primair worden verdacht van neurosarcoïdose is onbekend. Wij verrichten daarom een retrospectief onderzoek naar de waarde van 18F-FDG PET CT-scan in het diagnostisch proces van neurosarcoïdose.

De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisc...

De waarde van 18F-FDG PET CT in het diagnostisch traject van neurosarcoïdose

Het kan soms moeilijk zijn om de diagnose neurosarcoïdose te stellen. Om de diagnose 'zekere neurosarcoïdose' te stellen dient men een centraal zenuwstelsel biopt te verrichten. Dit is echter in veel gevallen geassocieerd met een hoge mortaliteit en morbiditeit. Daarom wordt het grootste deel van de patiënten gediagnosticeerd als 'waarschijnlijke neurosarcoïdose'. Om deze diagnose te stellen dient men een suggestieve klinische presentatie te hebben, typische afwijkingen op de MRI-hersenen en/of in liquoronderzoek en tekenen van niet-neurologische sarcoïdose. De voorkeur heeft om een niet-necrotiserende granulomateuze ontsteking aan te tonen in weefsel buiten het zenuwstelsel. Om de optimale locatie voor biopsie te bepalen kan gebruikt worden gemaakt van een 18F-FDG PET CT-scan. Deze scan visualiseerd middel radioactief gelabeld glucose plekken van hoog metabolisme en dus (onder andere) inflammatie. De waarde van de 18F-FDF PET CT-scan in het diagnostisch traject is echter onbekend. Ook is onbekend hoe het zich verhoud ten opzichte van bijvoorbeeld serologische biomarkers of een CT-thorax. Wij verrichten daarom een retrospectief onderzoek waarin we patiënten includeren verdacht van neurosarcoïdose op basis van het klinisch beeld die een 18F-FDG PET CT-scan hebben ondergaan.