Wijzer over Wie zijn wij?

Sarcoïdose is een multi-systeem aandoening. Dat betekent dat elk orgaan kan worden aangetast. Een sarcoïdose patient krijgt dus te maken met verschillende specialisten. Hieronder vindt u per specialisme de betrokken personen die zich in het AMC bezig houden met de zorg omtrent sarcoïdose. 

Wie zijn wij

Neurologie

Diederik van de Beek, geb. 1974
Diederik van de Beek

Diederik van de Beek is neuroloog met speciale expertise in neurologische infectieziekten en groepsleider van de onderzoeksgroep neurologische infectieziekten van het AMC. Hij volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en aan dezelfde universiteit promoveerde hij op het proefschrift getiteld “Bacterial meningitis in adults” in 2004. Na het voltooien van zijn opleiding tot neuroloog in het AMC was hij verbonden als onderzoeker aan de Amerikaanse Mayo Clinic, in Rochester  Minnesota, USA. Hierna haalde hij meerdere beurzen binnen van de Nederlandse organistaie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de European Research Council (ERC) om zijn onderzoek naar bacteriële meningitis in het AMC voort te zetten. Met translationeel, bench-to-bedside-onderzoek ontrafelt Van de Beek oorzaak en gevolg van neurologische infectieziekten met als doel nieuwe therapieën te ontwikkelen. Onderzoekszwaartepunten zijn hersenvliesontsteking, infecties na beroerte, en delier bij bloedvergiftiging. Van de Beek heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in vaktijdschriften als New England Journal of Medicine, Lancet, en Journal of Clinical Investigation. 

Matthijs Brouwer, geb. 1977
Matthijs Brouwer

Matthijs Brouwer studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2002 zijn arts-examen. Na een jaar als arts-assistent neurologie gewerkt te hebben in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft hij de opleiding neurologie aan het Academisch Medisch Centrum gevolgd en in 2010 afgerond. Tijdens zijn opleiding heeft hij een landelijk cohort onderzoek opgezet naar genetische risicofactoren voor bacteriele meningitis waarop hij in 2010 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift “bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment”. In 2011 heeft Matthijs in München aan de Klinikum Grosshadern (Ludwig-Maximilians Universitat) onderzoek gedaan naar de rol van fibrinolyse bij het ontwikkelen van cerebrovasculaire complicaties in een experimenteel meningitismodel. In 2012 kwam hij terug in het AMC als neuroloog met als aandachtsgebied neurologische infectieziekten en neuroimmunologische aandoeningen. In 2012 kreeg hij een NWO Veni-beurs om onderzoek te doen naar pathofysiologie en preventie van cerebrovasculaire complicaties bij bacteriele meningitis. 

Daan Fritz, geb. 1988
Daan Fritz

Daan Fritz behaalde zijn artsenbul aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende zijn studie was hij al korte tijd werkzaam als student-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Neuroinfecties Amsterdam. In deze periode kreeg hij een goede indruk van het door deze groep verrichte onderzoek en ontwikkelde hij zijn interesse voor ontstekingen in het zenuwstelsel. Na zijn studie heeft hij één jaar gewerkt als ANIOS neurologie in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2015 keerde hij terug bij de onderzoeksgroep om zich te richten op de ziekte neurosarcoïdose, een chronische, granulomateuze, multisysteem ziekte. Naast onderzoek naar genetische kwetsbaarheid voor neurosarcoïdose houdt hij zich ook bezig met patiëntenzorg voor mensen met deze stoornis van het immuunsysteem. 

Longgeneeskunde

Jouke Annema, geb. 1969
Jouke Annema

Functie: Longarts, hoofd endoscopie afdeling

Opleiding: LUMC Leiden

Medisch specialist sinds: 2002

Gepromoveerd in het jaar: 2005

Naam proefschrift: “Transesophageal Ultrasound - guided Fine needle aspiration in the diagnosis and staging of Lung cancer and the assesment of sarcoidosis” 

Aandachtsgebieden: Transoesofageale en endobronchiale endoscopische echografie, Thoracale endoscopie, Stagering van Longkanker, Transthoracale echografie

René Jonkers, geb. 1957
René Jonkers
René Jonkers is longarts met speciale deskundigheid op het gebied van interstitiële longziekten, in het bijzonder sarcoïdose, en pulmonale infectieziekten, en is hoofd van de polikliniek Longziekten van het AMC. Hij volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en aan dezelfde universiteit promoveerde hij op het proefschrift getiteld “PK-PD relationships of beta-adrenoceptor mediated drug effects in man” in 1990. Na het voltooien van zijn opleiding tot longarts in het AMC bleef hij verbonden aan de afdeling Longziekten aldaar. Hij hield zich bezig met onderzoek naar de effecten van geneesmiddelen en het functioneren van het immuunsysteem in de long, waarvoor hij meerdere subsidies van het Longfonds wist te verwerven. Jonkers is actief binnen de sectie interstitiële longziekten van de Nederlands Longartsenvereniging NVALT en was betrokken bij het opstellen van een onderzoeksagenda voor interstitiële longziekten in Nederland. Hij houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met interstitiële longziekten in samenwerking met collega’s uit het VUMC en binnen een netwerk in de regio Noord-Holland en de IJsselmeer polders. Hij heeft contacten met centra voor interstitiële longziekten in het buitenland, waaronder de Universiteit in Freiburg, waarmee onderzoek wordt gedaan naar genetische factoren bij het ontstaan van sarcoïdose.
Peter Bonta, geb. 1977
Peter Bonta

Functie: Longarts

Opleiding: AMC Amsterdam

Medisch specialist sinds: 2013

Gepromoveerd in het jaar: 2007

Naam proefschrift: “NR4A nuclear recpetors in atherosclerosis” 

Aandachtsgebieden: Interventie longziekten: thoracale endoscopie en endosonografie; Interstitiële longziekten; Chronisch tromboembolische pulmonale hypertensie (CTEPH) .

Extra functies:  bestuurslid Noord-Hollands pulmonaal genootschap, bestuurslid Emil Starkensteijn Stichting

Reumatologie

Sander Tas, geb. 2016
Sander Tas

Dr. Tas is een internist-reumatoloog en ziet veel patienten met uiteenlopende inflammatoire multisysteemziekten, zoals sarcoïdose. Hij is daarnaast een translationele wetenschapper met ervaring zowel in het basale als het meer klinische translationele onderzoek. Hij is een van de hoofdonderzoekers in het AMC (een zogenoemde 'Principal Investigator') die zich focust op de moleculaire regulatie van ontsteking, in het bijzonder de rol van NF-kappaB signalering en de vorming van nieuwe bloedvaten in inflammatoire auto-immuun ziekten. Daarnaast is hij de leider van het programma 'inflammatoire ziekten' van het Amsterdam Infection & Immunity Institute (AMC/VUmc).  Ook is Dr. Tas het klinische onderzoeksproject 'RUBRIC' dat zich richt op het optimaliseren (zowel veiligheid, effectiviteit, medische kennis en kosten effectiviteit) van het medische gebruik van bepaalde medicijnen genaamd 'biologicals' bij de behandeling van zeldzame, ernstige en chronische immuun gemedieerde inflammatoire ziekten. Naast zijn klinische en wetenschapelijke bezigheden is hij lid als kwaliteits commissie lid van de nederlandse vereniging van reumatologen en lid van de comissie over voorgeschreven medicijnen van de Nederlandse federatie van medische specialisten. In die hoedanigheid is hij betrokken in verscheidende zaken betrekking hebende op moderne gerichte behandelingen (bijvoorbeeld 'biosimilar biologics') in Nederland. 

Dermatologie

Menno de Rie, geb. 2017
Menno de Rie

Volgt

Markus Starink, geb. 2017
Markus Starink

Volgt