Wijzer over Afdeling oogheelkunde

Sarcoïdose is een complexe ziekte en zowel de diagnose als de behandeling is vaak ingewikkeld. Sarcoïdose is een van de speerpunten van het AMC en patiënten worden bij ons vaak in een multidisciplinair team behandeld. Patiënten kunnen worden verwezen door andere specialisten zoals de neuroloog, internist of huisarts voor nadere diagnostiek of behandeladvies. Wij zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met sarcoïdose. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek. Tevens vindt u informatie over eventuele verwijzingen naar ons centrum.

Afdeling oogheelkunde

Word wijzer. Doe de quiz

Polikliniek oogheelkunde

In het AMC op de polikliniek van de oogheelkunde zien wij veel patienten met betrokkenheid van de ogen bij sarcoïdose. Bij uw polikliniekbezoek proberen wij na te gaan wat er precies aan de hand is en kunnen wij adviezen geven met betrekking tot de behandeling. Welk specialisme de behandeling van de sarcoidose op zich neemt hangt af van het orgaan wat het meest ernstig is aangedaan. In de praktijk zal dat vaak de longarts zijn of de neuroloog. 
Het AMC is een universitair medisch centrum. Het kan voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren kunnen assistenten het vak goed leren. Zij staan onder supervisie van een ervaren medicus, die zo nodig delen van het onderzoek bij u zal herhalen en de conclusie en het plan zal bespreken. Centraal staat vaak het onderzoek van de ogen met een spleetlamp. Hiermee kunnen wij goed het oog beoordelen. Bij controle afspraken wordt u vaak teruggezien door de arts-assistent, uiteraard tevens onder supervisie. U kunt de polikliniek oogheelkunde vinden in het poliklinieken gebouw op A2. Het kan zijn dat u na afloop bloed moet laten prikken. Dit gebeurt bij het ‘laboratorium bloedafname’ op Q0.

Klik hier voor een plattegrond van de polikliniek oogheelkunde

Wat voor onderzoek verrichten wij als sarcoïdosecentrum?

Verwijzingcentrum sarcoïdose AMC

Wij zijn een verwijzingscentrum voor patienten met sarcoïdose. De zorg voor mensen met sarcoïdose is complex. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt zijn we van mening dat de zorg voor deze ziekte het beste in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen kan plaatsvinden. Wij willen de zorg voor deze patiënten verbeteren. Onderdeel hiervan is een polikliniek voor mensen met sarcoïdose. Daarnaast hebben wij wetenschappelijke onderzoeksprojecten opgestart met als doel om de diagnostiek en de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over betrokkenheid van de huid bij sarcoidose, wie wij zijn, wat voor onderzoek er door het sarcoïdose team wordt verricht en hoe men naar ons kan verwijzen.

Overige organen   Wie zijn wij?
Wetenschappelijk onderzoek   Verwijzing naar ons centrum