Wijzer over Het RUBRIC register

Het RUBRIC (acroniem voor "Rational Use of Biologics in rare Refractory Immune mediated inflammatory diseases (IMIDs) Consortium") register verzamelt informatie met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van de off-label behandeling met biologicals bij patiënten met zeldzame, therapie-refractaire IMID's in Nederland.

Het RUBRIC register

Achtergrond RUBRIC

Ernstige, therapie-refractaire imuungemedieerde ontstekingsziekten (IMID's) worden in toenemende mate behandeld met nieuwe gerichte behandelingen zoals biologicals. Deze medicatie wordt vaak off-label voorgeschreven op basis van onderliggende pathofysiologische mechanismen of case reports, omdat officiële richtlijnen voor deze zeldzame aandoeningen vaak ontbreken. Biologicals worden in Nederland niet vergoed voor off-label gebruik, tenzij er “voldoende bewijs" is, bij voorkeur uit gerandomiseerde studies (RCT's). Men kan zich echter afvragen of het rationeel is om RCT's als bewijs te verlangen bij deze zeldzame, vaak ernstig verlopende IMID's, omdat deze nieuwe krachtige therapieën zijn soms de enige mogelijkheid zijn om de ziekteactiviteit te onderdrukken. Het is dan uiteraard erg belangrijk dat de effectiviteit en veligheid van de ingestelde behandeling goed gemonitord worden.

Wat voor type onderzoek is dit?

Om dit te faciliteren is het RUBRIC register ontwikkeld. Hierin staat RUBRIC voor “Rational Use of Biologics in rare Refractory Immune-mediated inflammatory diseases (IMIDs) Consortium". RUBRIC is een online register met als primaire doel om informatie te verzamelen met betrekking tot het exacte aantal patiënten met zeldzame, therapie-refractaire IMID's dat in Nederland off-label wordt behandeld met biologicals. Door deze groep IMID patiënten op te nemen in een register waarin van universele objectieve en subjectieve uitkomstparameters zullen worden vastgelegd, zal meer informatie worden verkregen met betrekking tot effectiviteit en veiligheid van de ingestelde behandeling. Het RUBRIC register zal uiteindelijk leiden tot meer evidence based medicine. Welke patiënten kunnen in het RUBRIC register? RUBRIC is ontwikkeld voor alle patiënten met een zeldzame, therapie-refractaire IMID die off-label behandeld worden met biologicals. Voor meer informatie kunt u klikken op de onderstaande button. U wordt dan verwezen naar de site van het RUBRIC register.

RUBRIC register